Uusi politiikan alusta?

Nykyinen poliittinen systeemi on ajalta ennen nettiä. Ihmisten arki oli sidottu paikoilleen ja koulutustaso oli alhainen. Miten politiikkaan osallistumista pitäisi kehittä ja minkälainen uusi politiikan alusta pitäisi luoda?

Jäin miettimään asiaa, kun osuin pari päivää sitten twiitti-ketjuun Mikael Jungnerin kolumnista (Verkkouutiset). Siinä hän pohti, miten nykyistä politiikan arvoketjua pitäisi uudistaa, jotta “ihmiset pääsevät pohtimaan ongelmia ja hakemaan niihin korjauksia suoraan, ilman nykymuotoisia puolueita siinä välissä”. Jotain ilmeisesti on ainakin Helsingin Sanomien mukaan syntymässä, mielenkiinnolla odotan, mitä ovat keksineet.

Tätä samaa sivuttiin viime vuonna Tulevaisuuden valtiopäivillä. Siellä pääteemana oli miettiä puolueet uusiksi, koska vanha jako ei enää vastaa yhteiskunnan rakennetta. Siellä ei kuitenkaan haettu ratkaisua laajempaan asiaan: miten koko systeemiä pitäisi kehittää, jotta ihmiset osallistuisivat useammin/jatkuvasti politiikkaan, eivät vain 4 vuoden välein äänestämällä. Ehkä puolueet eivät ole enää se ainoa ratkaisu?

Italian Viiden tähden liike on ollut uudenlainen verkon kautta syntynyt poliittinen liike ja keskustelufoorumi. Varsinkin Beppe Grillon vielä sitä johtajessa kaikki tapahtui verkossa, vaikkakin tiukasti Grillon komennossa. Tuosta projektista kertoo erittäin mielenkiintoisesti viime vuonna tehty dokumentti Tutti a casa, kannatta katsoa (YouTube).

Macronin En Marche -liike tehtiin myös uudella tavalla ja nopeasti, paljon verkon ja sosiaalisen median kautta. Heillä on paljon verkossa tapahtuvaa toimintaa ja siellä kerrotaan aktiivisesti aloitteista ja tekemisestä. Nähtäväksi jää, miten se lopulta jää elämään, kun on nyt sekin virallisesti puolue ja osa vanhaa päätöksentekokoneistoa. Sekin on hyvin Macronin henkilöön nojaava, saako se taakseen jatkuvuutta? Sama haaste on myös Viiden tähden liikkeellä, joka on tällä hetkellä Italian suurin puolue ja pyrkii muodostamaan hallitusta (Politico).

Uusi politiikan alusta

Haluaisin nähdä uudenlaisen poliittisen ja yhteiskunnallisen keskutelun foorumin verkossa. Sellaisen, jolla ihmiset voisivat keskustella ja yhdessä muodostaa ehdotuksia ja kantoja yhteiskunnallisiin asioihin. Mitä vaatimuksia tällaiselle alustalle / järjestelmälle sitten olisi? Mitä sen pitäisi olla, jotta se olisi parempi kuin nykyinen puoluepohjainen?

  • Tausta / omistus. Omistajataho pitäisi minusta sitä varten perustettu säätiö/yhdistys. Joka tapauksessa riippumaton taho, Wikipedian tyyliin. Sen pitäisi toimisi lahjoitusvaroin, eikä ottaisi julkista tukea.
  • Ilman puolueita. Päätöksentekoon pitäisi pystyä osallistumaan ilman puolueita ja niiden koneistoja. Nykyisessä puoluevetoisessa systeemissä harvat ihmiset osallistuvat päätöksentekoon, ja maantieteellisyys korostuu.
  • Valtakunnallinen vs. paikallinen. Politiikan tekemisen ei pitäisi vaatia, että osallistuvat ihmiset ovat järjestäytyneet ympäri maata. Pitää voida toimia puhtaasti verkossa.
  • Avoimuus. Kaikkea keskustelua voisi seurata kirjautumatta. Mutta osallistuminen vaatisi kirjautumisen. Keskustelut talletettaisiin julkisesti luettavaan tietokantaan, mutta muuttaminen/kommentointi edellyttäisi foorumin kautta toimimista.
  • Luotettavuus. Alustalle pääsisi keskustelmaan tunnistautumalla sähköisesti, mutta yksilöiden henkilötietoja ei talletettaisi. Anonyymisti voisi osallistua, mutta tunnistautua pitäisi. Tämä veisi pohjaa anonyymistä trollaukselta ja ulkomaisten tahojen suoralta vaikuttamiselta.
  • Turvallinen ilmapiiri. Pitäisi olla mahdollista puntaroida asioita ilman, että pitää olla vahvasti jotain mieltä puolesta tai vastaan. Pitäisi myös saada muuttaa kantaansa, jos se alkaa kuulostaakin järkevältä keskustelun kuluessa, ilman että menettää kasvonsa.
  • Vaikuttaminen eri päätöselimiin. Foorumilla pitäisi voida yhdessä tehdä ehdotuksia/kannanottoja ja toimittaa niitä esim. kunnanvaltuustoille jne. Eduskuntaan päin käytettäisiin mm. kansalaisaloitetta.
  • Äänestäminen. Mahdollisiin äänestämisiin voisivat osallistua Suomen kansalaiset. Ja jälleen tunnistautumalla.

Tavoitteena olisi tuoda ihmisille konkreettisesti olla mukana yhteiskunnallisia ehdotuksia tekemässä, ei vain purnaamista somessa. Tämä myös voisi tuoda varsinkin paikallistasolle mallin, jolla ihmisten arkeen vaikuttaviin pieniin asioihin saataisiin kaikki mukaan (ihan jo kaupunginosan tai korttelin tasolta lähtien).

Tällainen ihmisten osallistumisen vahvistaminen syventäisi demokratiaa ja vähentäisi ihmisten tarvetta protestoida isoissa kansallisissa kysymyksissä (tyyliin brexit-äänestys, johon kasautui painetta kaikista mahdollisista asioista ja tuntemuksista).

Foorumi voisi toimia tulevaisuudessa pohjana päätöksenteon mallin muuttamiselle, se voisi olla yksi edustuksellisen demokratian osa. Se voisi olla eräänlainen “kansalaisaloite 2.0”. Foorumeita voisi olla useilla tasoilla, vaikka vain kaupunginosakohtaisesti.

Vaikeus on varmasti siinä, miten foorumille/alustalle saataisiin riittävästi erilaisia ihmisiä. Nytkin nukkuvien äänestäjien määrä on todella suuri. Kävisikö tällaisen alustan kanssa niin, että se entisestään vahvistaisi vain joidenkin osallistumista?

Utopia paremmasta keskustelusta?

Timo Honkela on visioinut rauhankonetta, jolla ihmiset voisivat kehittyneiden algoritmien/tekoälyn avulla käydä keskustelua keskekään niin, että he aidosti tuntisivat toistensa näkökulmat ja sitä kautta ymmärtäisivät aidosti toisiaan. Tämä olisi rauhankone, joka lopettaisi ristiriidat ja sodat.

Voisiko uusi foorumi/alusta joskus tulevaisuudessa tehdä vastaavan yhteiskunnalliselle keskustelulle ja saada ihmiset osallistumaan ja toimimaan uudella tavalla keskenään? Ihmiset oppisivat ymmärtämään toistensa näkökulmia ja mielipiteitä ilman riitelyä ja huutamista. Politiikasta loppuisi riitely ja toisten näkökulmien vähättely, saavutettaisiin yhtesymmärrys.

Toisaalta, täyteen yhteisymmärrykseen auttava foorumi voi tuoda myös dystopian. Star Trekissä on orgaanis-mekaaninen laji Borg, jolla ei ole yksilöitä, vaan kaikki lajin jäsenet jakavat yhteismielen, ajattelu on ikäänkuin yhteistä laulua. Borgien ainoa motiivi on liittää, assimiloida, kaikki löytämänsä elämä itseensä ja omia sitä kautta kaikkien lajien teknologia ja ominaisuudet. Yhteinen mieli luo kyllä yhteisymmärryksen, mutta hävittää yksilön.

Pidän kyllä enemmän Honkelan visiosta – pidetään sitä tavoitteena! 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *