Puolueet vaalikonevastausten perusteella

Helsingin Sanomat julkaisi vaalikonevastauksien perusteella tehdyistä analyyseistä artikkelin. Toki täytyy suhtautua tietyllä leikkimielisyydellä käytettyyn vasemmisto-oikeisto-liberaali-konservatiivi -akseleihin, mutta voi ainakin puolueiden ehdokkaiden sijoittumista keskenään vertailla.

Puoluejutusta selviää, että muun Suomen ehdokkaiden vastaukset ovat keskimäärin vähän enemmän vasemmalla ja konservatiivisempia kuin Helsingin ehdokkailla. Ero on tosin aika pieni, mutta näkyy lehden tekemästä nelikentissä. Onkohan muissa kaupungeissa (Tre, Oulu, Turku) sama kehitys? Toisaalta “Koti, uskonto ja isänmaa ovat hyvä arvopohja politiikalle” -kysymykseen vastataan huomattavasti konservatiivisemmin jo Espoossa ja Vantaalla, ero Hkiin 10%-yksikköä.

Yllä oleva nelikenttä listää Hesarin vaalikoneen 11 000 kuntavaaliehdokkaan paikan asteikolla. Katselin kaavion oikean alakulman ehdokkaiden määrää ja niitä on useamman puolueen kartalla: Kokoomuksessa, RKP:ssä ja Keskustassa suhteessa paljon. Piraatteja ja Liberaaleja ei Hesarin kaaviossa ole listattu, mutta ehdokkaita selattuani uskoisin, että he ovat enimmäkseen oikealla alhaalla.

Keskusta tulee taas tässä esiin liberaalina puolueena, mutta se voi johtua kunnallisvaalin teemoista, kuten arvelin vaalikoneista kirjoittaessani. Mielenkiinnolla odotan eduskuntavaalien vertailuja Keskustan osalta tällä samalla nelikentällä.

Demarit ovat tässä nelikentässä  vasemmalla puolella ja levittäytyvät jonkin verran myös yläosaan (konservatiivisempaa vasemmistoa?). Yksittäisiä vihreitä ja demareitakin löytyy myös täysin liberalistipuolelta, mikä vastaakin omaa arkikäsitystäni: varsinkin nuorissa erilaista ajattelua. Vihreät varsinkin levittäytyy enemmän oikeistopuolelle. Vasemmistoliitto on tiukasti aivan vasemmalla alhaalla, mikä ei tietenkään yllätä.

[Lisä-edit 16.3.2017] En kirjoittanut tähän alunperin kysymysten ja koko analyysin kritiikkiä. Tästä on paljon ollut Twitterissä juttua ja tokihan näin suppealla kyselyllä on vaikutusta siihen, miten aatemaailmat nyt oikeasti erottuvat toisistaan. Ja ennen kaikkea millä kriteereillä eri aatteet/puolueet erottuvat. Myös akseleiden jako liberaali-konservatiivi ja vasemmisto-oikeusto on helppo kyseenalaista: mitä niillä nyt oikein tarkoitetaan? Onko vasemmisto-oikeisto -jako enemmänkin sosialismi/valtio vs. markkinatalous -jakoa yhteiskunnan resurssien allokaatiomekanismin suhteen. Mutta se on aikakin selvää, että näiden vaalikone kysymysten perusteella Kokoomus ja Keskusta ovat aikamoisia yleispuolueita, kun porukkaa on vähän jokapuolelta. Ja demareita yhdistää vain jonkinlainen “yleisvasemmistolaisuus”. Sikäli voi kysyä, mikä noiden puolueiden aate on?

Tämä nelikenttäanalyysi antaa kyllä liberalismille toivoa (jos uskotaan ajatellaan, että nelikentässä liberalismi on oikealla alhaalla). Mutta miten yhdistettäisiin nämä useammassa puolueessa olevat?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *