Valtion tulot ja menot 2017

Valtion tulot ja menot ovat talousarviossa 2017 yhteensä 55,24 miljardia euroa. Valtava summa rahaa! Mistä se tulee ja mihin se kuluu?

Tulot

Verot ja veroluonteiset tulot ovat 41,46 mrd €, lainat 5,95 mrd €. Omaisuustuottoja, myyntituloja jne. on 2,48 mrd euroa. Sekalaista tuloa on 5,24 mrd euroa. Tässä olevat piirakat tein itse VM:n tiedoista ja muuten numerot ovat  Veropuun 2017 talousarviodatasta.

Yllä sekalaiset tulot (reilut 5 miljardia euroa) koostuvat mm. EU-tuista (mm. 524 miljoonaa maatalouteen), rahapelituotoista, palvelumaksuista jne. Siellä on myös mm. 193 miljoonaa erilaisia sakkotuloja. Myös valtion eläkerahastosta on siiretty 1,8 miljardia.

Lainoilla katetaan melkein 9% valtion kuluista, ja velkaa on otettu samalla tahdilla kohta jo kymmenen vuotta.

Verot ja veroluonteiset maksut ovat yli 41 miljardia (75% tuloista). Ne jakaantuvat seuraavasti:

Muut veroluonteiset tulot on yllä kaaviossa olematon siivu, mutta siellä on kuitenkin 137 miljoonaa tuloja. Ne jakaantuvat näin:

Menot

Menot jakautuvat eri hallinnon aloille seuraavasti. Huom: valtionvelan hoito maksaa 1,37 miljardia euroa.

Valtionvarainministeriö

VM kuluttaa 16,97 miljardia, josta kolme suurinta erää ovat kuntien tukeminen 8,5 miljardilla, julkisen sektorin eläkkeet 4,8 miljardia ja suorat EU-kulut 1,9 miljardia. Ei-julkisista eläkkeissä valtio maksaa yrittäjäeläkeistä 150 miljoonaa ja maatalousyrittäjäeläkkeistä 660 miljoona (lukujen suhde on noin päin, vaikka maatalousyrittäjiä on vähemmän).

Sosiaali- ja terveysministeriö

STM kuluttaa 14,58 miljardia, josta neljä suurinta erää ovat työ- ja kansaneläkkeet 4,52 miljardia, perhe-/asumis-/muut tuet 4,1 miljardia, työttömyysturva 2,8 miljardia ja sairausvakuutus 1,9 miljardia. STM:lle jyvitetään 449 miljoona rahapelituotoista.

STM:n budjetin viimeiset “pienet” rivit ovat nekin isoja (Veropuusta):

Suurin erä 317,6 miljoonaa on avustuksia, joita jaetaan rahapelitoiminnasta mm. kaikenlaiselle järjestötoiminnalle. Tällä summalla pyörittäisi sekä VNK:n että Ympäristöministeriön kulut koko vuodelta!

Myös “tutkimus- ja kehitystoiminta” 137 miljoonaa on aikamoinen summa, mitähän sillä saadaan?

Listalla silmään pistää myös lomitustoiminnan tuli: 180 miljoonaa. Se on yhtä iso kuin koko ympäristöministeriön budjetti tai eduskunnan kokonaismenot!

Opetus- ja kulttuuriministeriö

OKM kustantaa 6,78 miljardia, josta korkeakoulutukseen 3,3 miljardia (josta mm. Suomen Akatemian tutkimukseen 246 miljoonaa), peruskouluihin 950 miljoonaa, opintotukeen 781 miljoonaa, ammatilliseen koulutukseen 767 miljoonaa ja taide ja kulttuuri 463 miljoonaa.

Taide ja kulttuuri (463 miljoonaa) sisältää tukia museoille, kansallisteatterille/-gallerialle/-oopperalle, KAVIlle, Museovirastolle, Suomenlinnalle ja monenlaiselle kulttuuritoiminnalle. Tässä on myös mukana taiteilija- ja sanomalehtieläkkeitä 19 miljoonalla.

Kirkolle maksetaan 114 miljoona “yhteiskunnallisiin tehtäviin”.

Rahapeleistä jyvitetään OKM:lle 545 miljoonaa.

LVM ja TEM

LVM käyttää 3,2 miljardia, josta 1,9 miljardia menee liikenneväylien hoitamiseen, 510 miljoonaa Ylen kuluihin (tämä rahoitetaan nykyään omalla verolla?). Hallintoalan arvonlisäveroihin 469 miljoonaa euroa (mitä nämä ovat??) ja ostopalveluita 202 miljoonaa euroa. Ostopalveluista 100 miljoonaa on tukea kauppa-aluksille (mm. työvoimakustannusten subventointia). Ilmatieteenlaitos maksaa 45 miljoonaa.

TEM käyttää rahaa 2,93 miljardia euroa:

  • 860 miljoonaa menee “elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaan”, eli suomeksi sanottuna yritystoiminnan tukemiseen rahalla, lainoilla ja takauksilla (mm. Tekes, Finvera, VTT…).
  • Toiseksi suurin momentti on “työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka” 595 miljoonaa (sisältää TE-toimistojen jne. kuluja, työttömien koulutuspalveluita, palkkatukia jne.).
  • “Energiapolitiikka” maksaa 464 miljoonaa. Se on käytännössä erilaisia energiatuotannon tukia, pelkästään uusituvien energioiden tuotantoa tuetaan 273 miljoonalla (pääasiassa tuulivoima).
  • 437 miljoonaa menee “alueelliseen kehittämiseen”, josta suurin osa on EU:n rakennerahaston ja vastaavien kuluja. Suomeenhan tulee tältä momentilta sitten vastaavasti EU:sta takaisin rahaa, mutta se ei näy valtion budjetissa.
  • Hallinto syö 271 miljoonaa, ei ihan pieni kustannus: 10 % prosenttia TEMin menoista.
  • Kotouttaminen maksaa 220 miljoonaa.

Puolustusministeriö

Puolustusministeriön menot 2,8 miljardia jakautuvat maanpuolustukseen 2,4 miljardia ja hallinnon alan ALV-menot 365 miljoonaa. Lopusta isoin on sotilaallinen kriisinhallinta 47 miljoonaa (kv-toiminta).

Tuleva ilmavoimien hävittäjäkoneiden uusinta (HX-hanke) ei vielä näy budjetissa. Se on niin iso kuluerä, että sitä ei vain nykyistä budjettia viilaamalla rahoiteta.

Maa- ja metsätalousministeriö

MMM:n kulut 2,5 miljardia koostuvat käytännössä erilaisista tuista ja subventioista, muuta siellä ei oikeastaan ole. Niihin menee noin 2 miljardia (josta 500 miljoonaa on EU-tukea). Maanmittaustoiminta ja metsähallitus syövät vain 55 miljoonaa ja “elintarviketurvallisuus” 40 miljoonaa.

Voisi hyvin ihmetellä, miksi MMM on oma ministeriö, eikä vain TEMin ja VM:n kesken jaettu tukien ja subventioiden hallintatoiminto? Miksi yhdellä liiketoiminnan toimialalla on oma ministeriö ja iso tukirahapotti?

Sisäministeriö

Sisäministeriön 1,5 miljardin budjetista menee 1,05 miljardia poliisiin (sis. Supo), pelastustoimintaan (sis. hätäkeskukset)  ja Rajavartiolaitokseen. Loput kulut ovat maahanmuuttoa 320 miljoonaa. Hallinto syö 132 miljoonaa (vajaa 10 % budjetista).

Ulkoasianministeriö

UM:n 1 miljardin kuluista suurin osa, 630 miljoonaa liittyy kehitysapuun. 250 miljoonaa menee edustustoihin ja niiden hoitamiseen, omaan hallintoon 90 miljoonaa ja kriisinhallintaan (ilmeisesti kv-toimintaa) 50 miljoonaa.

Oikeusministeriö

OM:n 915 miljoonan budjetti on selkeä: puolet menee tuomioistuimiin ja syyttäjiin, 210 miljoonaa vankiloihin ja ulosottotoiminta maksaa 100 miljoonaa. Hallintokulut ovat 127 miljoonaa (14 %).

Valtioneuvoston kanslia (VNK)

VNK tulee pääministerin ja hallituksen työtä ja se maksaa 210 miljoonaa. Se on käytännössä hallintokuluja (virkamiehiä, poliittisia avustajia jne.). Ministereiden ja heidän avustajiensa palkat maksavat 5,5 miljoonaa. Oikeuskanslerin virasto kuuluu VNK:n alle, maksaa 3,5 miljoonaa. Puoluetuki on myös VNK:n alla: 30 miljoonaa vuodessa. Se on 14 % VNK:n budjetista – voisi sanoa, että VNK on puoluetoiminnan suurin rahoittaja Suomessa!

Ympäristöministeriö

YM:n budjetti on 180 miljoona. Siitä puolet menee ympäristön suojeluun: suojelualueiden ostamista ja hoitamista jne. Loppu on hallintoa ja avustuksia kaikenlaiseen alaan kuuluvaan. Voisi myös hyvin kysyä, miksi YM on oma ministeriö, jos sen budjetti on noin pieni?

Eduskunta ja presidentti

Eduskunnan menot 180 miljoonaa koostuvat ovat käytännössä kanslian 130 miljoonan kuluista. VTV ja oikeusasiamies kustantavat 21 miljoonaa. UPI maksaa 3,7 miljoonaa. Viime vuosina eduskunnan kulut ovat olleet isommat kuin normaalisti, koska Eduskuntatalo on on kalliissa remontissa.

Kansanedustajista tulee suoraan kustannuksia 22 miljoonaa.

Tasavallan presidentti maksaa 13,7 miljoonaa, josta kanslia 11 miljoonaa. Aikaisempien presidenttien kuluja on 600 000  ja tasavallan presidentti saa 126 000 euron vuotuisen korvauksen.

Täältä lisää yksityiskohtia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *