Yritykset Suomessa pieniä

Suomessa yritykset ovat pieniä, ne työllistävät 1-2 henkeä ja niiden liikevaihto ei elätä kuin yhden ihmisen, hänetkin ehkä osa-aikaisesti. Työpaikkojen lisäys kuitenkin tapahtuu pienissä yrityksissä, isoista yrityksistä on vähentynyt 10 vuodessa hurjasti väkeä.

Olen joutunut viime aikoina perehtymään yritysmarkkinaan ja siihen, minkälaisia yritykset Suomessa ovat. Maassamme on Tilastokeskuksen mukaan y-tunnuksia n. 360 000 kpl. Niistä lasketaan varsinaisiksi yrityksiksi n. 280 000 kpl (Suomen yrittäjien tilasto). Ero johtuu siitä, että maassa on kymmeniätuhansia toiminimiä maa-, metsä- ja kalataloudessa ja ne eivät ole aktiivisessa käytössä jatkuvasti (esim. ihmiset käyttävät oman metsänsä hoitoon ja myyntiin).

Yritysmuoto

Yritykset jakautuvat oikeudellisen muodon mukaan seuraavasti (Tilastokeskus, 2015):

Eniten on toiminimiyrittäjiä. Seuraavaksi eniten on osakeyhtiöitä, yli 140 000 kpl. Avoimia yhtiöitä ja osuuskuntia on muutama tuhat. Kommandiittiyhtiöt ovat kai enimmäkseen vanhoja perheyrityksiä, uusia ei juuri perusteta.

Suomessa on muutamia jättiosuuskuntia, joiden kuoreen on paketoitu kaikkea mahdollista rahoituksesta hautaustoimistoon. Osuuskuntien liikevaihto on siksi suhteessa osuuskuntien määrään todella iso: lähes kaksinkertainen toiminimiyrittäjien tekemään liikevaihtoon, vaikka osuuskuntia on vain sadasosa toiminimiyritysten määrästä.

Liikevaihto

Suomessa siis yritykset ovat todella pieniä. Liikevaihto on puolella yrityksissä alle 40 000 euroa, eli ne ovat käytännössä osa-aikaisen yrittäjän firmoja. Yli 200 miljoonan liikevaihto on vain 234 yksityksellä. Kokonaisuudessaan liikevaihto Suomen yrityksissä on vajaa 400 miljardia euroa. Tähän jos hakee vähän suhdetta, niin esim. USA:n puolustusbudjetti on noin 600 miljardia dollaria.

Yritysten maksamat palkat ovat melkein 55 miljardia brutto. Siihen eivät sisälly työnantajan maksamat sivukulut, eivätkä yrittäjäpalkat.

Henkilöstö

Yritykset ovat Suomessa pieniä, yli 2/3 on yhden hengen firmoja (TEMin tutkimus). Yrityksiä, joissa on 2–9 henkeä, on yrityksistä n. 25% (Tilastokeskus, 2015). Yrityksistä yli 90 % on alle 10 hengen firmoja. Yli tuhannen hengen yrityksiä on vain 109 kpl. Yritykset työllistävät yhteensä 1,4 miljoonaa henkeä.

Rakennemuutos näkyy?

Vuosina 2001-2015 isoista yrityksistä on vähentynyt yli 45 000 työpaikkaa ja alle 50 hengen yrityksiin on tullut 85 000 työpaikkaa lisää (Yrittäjien tilasto).

Tässä voi todistaa työelämän rakenteiden muutoksesta. Yksinyrittäjien määrä on lisääntynyt 10 vuoden aikana melkein 50% (120 000 -> 170 000, alla TEMin tutkimuksesta). Yritysten määrä on lisääntynyt samassa ajassa noin kolmanneksella, joten yksinyrittäminen on lisääntynyt suhteessa nopeammin.

Voi olla, että osa-aikainen ja palkkatyön ohella tehtävä yrittäminen lisääntyy. Monilla aloilla kuten rakentaminen on jo nyt yli neljännes työllistetyistä yrittäjiä ja monet tekevät joka tapauksessa omia sivukeikkoja vapaa-ajallaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *