Perustetaan uskonto!

Miten Suomessa perustetaan uskonto? Mikä on rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta ja mitä yhteisöjä on nykyään virallisesti rekisterissä?

Uskonnollinen yhdyskunta

Uskonnonvapauslaki (Finlex) määrittelee uskonnollisen yhdyskunnan. Teknisesti yhtiömuotona se on kuin yhdistys, mutta se on erikseen hyväksytty ja rekisteröity uskonnolliseksi yhteisöksi. Esimerkiksi puolueet ovat yhdistyksiä, mutta ne merkitään myös erilliseen puoluerekisteriin. Laissa on lisäksi erikseen, että ev.lut.kirkko ja ortodoksinen kirkko ovat yhdyskuntia, ev.lut.kirkokolle on jopa erikseen kirkkolaki.

Laeissa on useita mainintoja erikseen luterilaisesta ja ortodoksisesta kirkosta (mm. perusopetuslaki). Suomessa lait eivät ole neutraaleja, vaan kaksi perinteistä uskontoamme saa erityiskohtelua. Tämä näkyy toki myös monissa valtiollisissa yhteyksissä, kuten valtiopäivien avajaisten juhlajumalanpalvelukset.

Lain mukaan voi myös kuulua useampaan uskontokuntaan samalla kertaa. Kuitenkaan yhteisön ei tarvitse hyväksyä jäsenikseen toisen rekisteröidyn uskonnollisen yhteisön jäseniä. Toisaalta mikään ei myöskään pakota uskonnollista toimintaa rekisteröitymään erikseen, sitä voi harjoittaa myös ihan tavallisen yhdistyksen kautta.

Rekisteröitymisellä yhteisö saa haettua nimetyille jäsenille mm. vihkimisoikeuden. Myös oman uskonnon opettaminen on koulussa on mahdollista, jos vähintään 3 jäsentä sitä koulussa pyytää. Yhdyskunta voi halutessaan perustaa hautausmaan (vastaa sen velvoitteista itse). Opetusministeriöltä voi myös hakea valtion avustusta rekisteröidyn yhdyskunnan toimintaan ja sitä on myönnetty viime vuosina yhteensä n. 500 000 euroa.

Miten uskonnollinen yhdyskunta rekisteröidään?

Suomessa toimii ainakin tuhat uskonnollista yhteisöä, mutta niistä rekisteröityjä on vain n. 100. Yhteisön rekisteröiminen edellyttää perus- ja ihmisoikeuksien kunnioittamista, eikä toiminnan tarkoitus saa olla voiton tavoittelu tai taloudellinen toiminta.

Vähintään 20 täysi-ikäistä henkilöä voi perustaa rekisteröidyn yhdyskunnan. Sen perustamisesta pitää tehdä perustamiskirja, johon liitetään uskonnonvapauslain mukainen yhdyskuntajärjestys (sisältää mm. toiminnan tarkoituksen ja pyhinä pidetyt tekstit tms.). Rekisteröintiä haetaan PRH:lta, joka tekee päätöksen ja ylläpitää yhdyskuntien rekisteriä.

perustetaan_uskonto-pastarianism

Rekisteröinnin erikoisin vaihe on Opetusministeriön asiantuntijalautakunnan antaman hyväksyvän lausunnon saaminen. Lautakunnassa on vain kolme jäsentä, jotka nimitetään 4 vuodeksi kerrallaan. Yksi edustaa oikeusosaamista, yksi uskontojen tuntemusta (siellä näyttää olleen kristillisiä teologeja/oppineita) ja yksi yhteiskunnallista osaamista.

Lautakunnassa ei ole juurikaan hyväksytty kuin perinteisiin uskontoihin liittyviä liikkeitä. Suomessa mm. pastafarit ovat yrittäneet rekisteröidä yhteisöään 2009–2011, mutta se hylättiin lopulta korkeimmassa hallinto-oikeudessa (PDF päätöksestä). Pastafarit ovat virallinen uskonto mm. Uudessa-Seelannissa.

Suomessa on siis nykysysteemissä vaikea saada rekisteriin nopeasti uusia uskontoja. Viimeisimpänä sellaiseksi voi laskea muinaissuomalaista uskoa harjoittavan Karhun Kansan.

Ennakkoverotusoikeus harvoilla

Rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat on vapautettu valtion verosta ja ne maksavat veroa vain kunnalle ja sitäkin yksityishenkilöihin nähden vähän (6,27% vuonna 2018). Mahdollisesta liiketoiminnastaan ne maksavat tuloveroja normaalisti.

Suomen erikoisuus on, että Evankelisluterilaisen ja Ortodoksisen kirkon jäsenten jäsenmaksut kerätään Verohallinnon puolesta osana henkilön verotusta. Muilla uskontokunnilla tällaista oikeutta ei ole. Veronkannosta kirkot maksavat vuosittain n. 20 miljoonaa euroa valtiolle. Valtio taas maksaa kirkolle osuutta yhteisöveroista lähinnä hautaustoimen hoitamista varten. Kirkko jää kai jonkin verran rahallisesti tappiolle, mutta valtion tekemä veronkanto oletettavasti nostaa heidän jäsenmaksujensa määrää merkittävästi, joten diili varmasti kannattaa.

Linkit aiheesta

Listaus rekisteröidyistä yhteisöistä (Wikipedia, luotettavuudesta en tiedä)

Vuoden 2003 lakiuudistuksesta (Vapaa-ajattelijat ry)

Rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat – infosivu (Opetusminsteriö)

Uskonnot Suomessa-tietokanta (myös ei-rekisteröidyt liikkeet)

Pastafarinen kirkko / pastafarianism

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *