Työttömyysturva tasa-arvoiseksi!

Uncle sam_teesit

Työttömyysturva Suomessa on monimutkainen paketti. Hinta ja saatavuus vaihtelee työmarkkina-aseman mukaan – eikä systeemi ole tasa-arvoinen. Tämä pitää muuttaa!

Sosiaali- ja työttömyysturva eri raiteilla

Suomessa työttömyysturvaan liittyvät asiat ovat vahvasti SAK-EK:n. Valtio paikkaa tätä rakennelmaa Kelan kautta monenlaisilla komponenteilla.

Juhana Vartiainen kiteytti ongelman hyvin Sosiaalipolitiikka-lehden haastattelussa: “Työmarkkinajärjestöt hallinoivat ansiosidonnaista työttömyysturvaa, työeläkejärjestelmää ja työterveyshuoltoa. Toisaalta on valtiollista, Kela-vetoista ja universalistista sosiaaliturvaa (…) Näitä kahta toisiinsa vaikuttavaa maailmaa ei ole koskaan koordinoitu keskenään eikä ole ajateltu sosiaaliturvaa kokonaisuutena työllisyyden ja hyvinvoinnin kannalta.”

Parlamentin pitäisi katsoa kokonaisuutta yksilön kannalta ja yhdistää nämä kaksi tehokkaaksi paketiksi, eikä saa antaa vanhojen lobbyjen vääristää kuviota omien jäsentensä eduksi. Kun mietitään jonkinlaista perustuloa, tai tilipohjaista mallia, niin tämä uudistus olisi yksi osa sitä kokonaisuutta.

Ansioturva ei ole tasa-arvoista

Ansiosidonnaista saa, jos kuuluu johonkin kassaan. Tämä on vanha jäänne ja AY-liikkeelle tärkeä valtapelin väline, koska kassan jäsenyys on mielikuvissa edelleen paketoitu osaksi järjestöjen jäsenyyttä. Tämän yhteyden ylläpito on tärkeä jäsenkadosta kärsiville liitoille.

Systeemi asettaa ihmiset kuitenkin eriarvoiseen asemaan. Rikkinäisellä työhistorialla ja varsinkin jos on osin yrittäjä, ei ansioturvaa saa. Kuitenkin moni näistäkin työntekijöistä (esimerkiksi osaomistajayrittäjistä) maksaa TVR-maksua.

Moni yrittäjä maksaa TyEL-palkkoja (ja TVR-maksua), koska ei omista firmasta yli 30%. Tämä on aivan tyypillistä, ei tarvita kuin 4 yrittäjää tasaosuuksin firmaan. Kuitenkaan TyEL-yrittäjänä ei pääse normaalin kassan jäseneksi, vaan pitää liitty yrittäjäkassaan. Se taas on paljon kalliimpaa ja huonommin ehdoin kuin samalla palkkatasolla työntekijänä (tyypillisesti 100€ vs. 700€ vuodessa). Jos teet pätkätöitä, niin et välttämättä pääse koskaan ansiosidonnaiselle.

TVR:n kautta maksetaan käytännössä suurin osa kuluista (kuva STM:ltä). Mutta kassat ovat silti portinvartijoina systeemissä ja esittävät olevansa suurikin rahoittaja. Tämä ei ole ihmisille oikein ja aiheuttaa lisäksi turhaa prosessikustannusta ja byrokratiaa.

Aihe on vaikea Vasemmistoliitolle ja demareille. Tasa-arvon nimissä kuvio pitäisi tietysti uudistaa, mutta omat sidosryhmät ja rahoittajat painavat toiseen suuntaan. Toisaalta Kokoomus ja Keskustakaan eivät halua hämmentää kuviota, koska niiden on yritettävä mahtua samaan hallitukseen perinteisen vasemmiston kanssa sekä ostettava SAK-EK:n hyväksyntä kolmikantaisen mallin takia.

Kolme teesiä

  1. Työttömyyskassat pois: Luodaan TVR:lle tai Kelalle kaikille yleinen kassa. Jokaisesta palkasta maksettaisiin TVR-maksua. Oli sitten kyseessä yrittäjän tai työntekijän palkka. Tasapuolista ja selkeää. Byrokratiakin vähenee.
  2. Sosiaali- ja työttömyysturva linjaan: Katsotaan kokonaisuutta, eikä eroteta työttömyys/ansioturvaa erilliseksi muusta yksilön sosiaaliturvasta. Se poistaa reikiä ja olisi heikoimpien etu. Tehdään systeemistä tasa-arvoinen ja läpinäkyvä.
  3. Valta parlamentille: Eduskunnan pitää johtaa uudistusta, eikä antaa ulkoparlamentaaristen lobbyjen sanella suuntaviivoja. Pitää katsoa kokonaisuutta ja auttaa Suomea vastaamaan maailman muutoksiin tulevaisuudessa!

Uudistus ei tule edes kalliiksi. Eri arvioissa on puhuttu 200-300 miljoona vuosikustannuksista. Se voitaisiin kattaa esim. lyhentämällä ansiosidonnaista 300 päivään. Itse ottaisin rahan tehottomista yritys-/energia-/maatalous-/verotuista. Niissä budjettimomenteissa 300 miljoonaa on lähinnä pyöristysvirhe, jonka vaikutus olisi tervehdyttävä.

Kokeillaan!

Annetaan palkkaa saaville mahdollisuus olla mukana “uuden ansioturvan kokeilussa”. Mahdollinen jäsenyys kassassa olisi katkolla sen aikaa. Kaikista tuloista maksettaisiin TVR-maksua oli työmarkkina-asema mikä hyvänsä. Palkanlaskennassa se tarkoittaisi, että tikataan vain TVR-maksu mukaan laskelmiin. Otetaan kokeilun vaatima 150 miljoona pois energiatuesta ja kaljalaivatuesta. Kahden vuoden kokeilu ja katsotaan miten toimii!

Mitä mieltä olet? Saa haastaa! 🙂

 

Lue lisää

Sosiaalipolitiikka: Kuka maksaa sosiaaliturvan tulevaisuudessa?

Blogi: “Miten työttömyysturvan luullan toimivan?”

HS: Työttömyystukien räikeä epäkohta osuu heikoimpiin

Yle: selvitys ansioturvan ulottamisesta kaikille

Yle: Riippumaton  YTK-kassa on kasvaa kovaa

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *